Elena Mária Dobáková (1949)

Od roku 1977 pôsobí ako učiteľka výtvarnej výchovy, etickej výchovy a slovenského jazyka v Bratislave I. Dominantou práce je vyučovanie výtvarnej výchovy na druhom stupni základnej školy, vedenie výtvarného krúžku, príprava žiakov na prijímacie skúšky, uvádza do praxe novú koncepciu výtvarnej výchovy v spolupráci s VÚŠP a VŠVU. Jej výtvarné pôsobenie podporujú aj ďalšie dva predmety, a to etická výchova a slovenský jazyk.

 Svoju vlastnú tvorbu prvýkrát predstavila na samostatnej výstave v Bratislave v roku 1977. Pravidelne sa zúčastňuje na výstavách výtvarných pedagógov. Vlastnej tvorbe sa venuje intenzívnejšie v období letných prázdnin na krajinárskych sympóziách, ktoré sa konajú každoročne v Budmericiach. Zameriava sa hlavne na krajinu a zátišie. Z techník najradšej pracuje s pastelom a olejom. Budmerice ponúkajú možnosť týždeň sa intenzívne venovať prírodným motívom, pracovať v plenéri, zachytávať na papier a plátno jedinečnú krásu trnavskej roviny, polia pred žatvou, vŕšky Malých Karpát pri západe slnka, cesty lemované starými slivkami, malebné zákutia za domami počas horúcich letných dní, záhrady so zrejúcimi jabloňami a lákavým viničom a samozrejme prívetivých a zhovorčivých domácich.

 Pedagogická práca núti autorku hľadať množstvo nových prístupov vo výtvarnej výchove, aby zaujala pozornosť svojich žiakov. Počas školského roka sa príležitostne dostáva k práci s hlinou, ale jej obľúbeným materiálom je drevo a grafické techniky.

  V posledných rokoch sa autorka snaží preniknúť viac k vlastnému sebapoznávaniu. Považuje to za veľmi dôležité nielen pre seba a svoju tvorbu, ale aj pre široké okolie. Snaha po vlastnej pravdivosti a otvorenosti voči sebe a voči druhým sa odráža v cykle perokresieb.

V súčasnosti venuje najviac času pedagogickej práci na ZŠ Mudroňova, kde overuje Novú koncepciu výtvarnej výchovy.

 Svoje pedagogické skúsenosti a pohľad na svet vedome a nevedome odovzdáva svojim žiakom.
 

 Ukážky tvorby: pastely olejomaľby Výlet do Botanickej záhrady máj 2007
Zájazd do Francie  2., 3., 4.,5. a 6. jún 2007 Výtvarný salón učiteľov 2007
Školská previerka - formulár .xls Škola II
e-mail